• FrieseKunstRoute
  • FrieseKunstRoute

Nieuws


Veel belangstellende bezoekers bij Keunstrûte Littenseradiel 2017

Winsum – Vrijdagavond 19 mei werd de 8e editie van Keunstrûte Littenseradiel geopend door Douwe Heeringa. Voor een gezelschap van deelnemende kunstenaars en andere genodigden benadrukte hij de diversiteit van deze kunstroute, maar ook het verrassende aantal kunstenaars dat in de gemeente werkzaam is.

Zaterdagmorgen 20 mei om 11.00 uur openden 34 locaties in de gemeente Littenseradiel hun deuren voor het publiek. Ook op zondag kwamen er heel veel bezoekers op de diverse locaties af. Toen om 17.00 uur de deuren dicht gingen, hadden dit weekend ruim 800 bezoekers de diverse locaties bezocht. Het blijkt dat veel bezoekers gericht hun favoriete locaties bezoeken. Eigenlijk was er voor alle 34 locaties veel belangsteling. Ook de meer afgelegen locaties zoals bijvoorbeeld Bears, Jorwert en Easterein kunnen met tevredenheid op een groot bezoekersaantal terugzien.

De prijs van de gratis loterij waarbij een schilderij van kunstenaar Lieneke van der Kwaak was te winnen is deze keer bij mevrouw Dukke van der Ende uit Britswert terechtgekomen. Zij is erg ingenomen met de prijs die zij de komende week uit handen van de kunstenaar zal ontvangen.


Keunstrûte Littenseradiel zeer divers

Winsum - Komend weekend, van 20 en 21 mei, opent Keunstrûte Littenseradiel de deuren voor het publiek. Naast de centrale overzichtsexpositie in Winsum zijn er nog 33 andere locaties in de gemeente te bezichtigen. Op beide dagen valt er tussen 11.00 en 17.00 uur een heel gevarieerd aanbod aan kunst, fotografie, poëzie, muziek en dans te beleven.

Open ateliers
Bij goed weer is het een feest om de Keunstrûte per fiets te doen en door het weidse landschap van dorp naar dorp te trekken. In veel dorpen is wel wat te bezien en op veel plekken staat de koffie klaar of kun je een hapje eten. Om een kleine indruk te geven zijn bijvoorbeeld in Reahûs op de camping prachtige schilderijen, foto’s en illustraties van Studio Heyki te zien, is de monumentale kerk in Easterein tijdelijk expositieruimte van Skilderclub Easterein en is in het kunstenaarsdorp Kûbaard het atelier en expositieruimte van kunstschilder Martin Sijbesma te bezichtigen evenals het wolatelier van Martje Visser met viltkunstenaars uit heel Nederland. Ook de andere ateliers in Kûbaard zijn een bezoek meer dan waard. Bears is ook een aanrader met prachtige schilderijen van Bauke Hobma in de Mariakerk en in ’t Aldahuys is Pim Rodeboog met poëzie en Dik Hageman met litho’s. Hindrik van der Meer geeft op bepaalde tijden muziek en poezie ten gehore op Fûns bij Jorwert en in de kerk in Jorwert is heel divers werk van diverse kunstenaars te zien. Nog veel meer informatie over deze en andere locaties staat op de website www.friesekunstroute.nl en in de folder.

Centrale overzichtexposite en gratis loterij op elke locatie
De centrale expositie in Winsum is een prima start om de Keunstrûte te beginnen en geeft een goed beeld van wat er zoal tijdens de Keunstrûte is te zien. Van praktisch iedere locatie is er werk te zien. De bezoeker kan hier informatie over de kunstenaars vinden en hier zijn ook de folders met routekaartje te krijgen. Bij de expositie hangt ook het schilderij Van Lieneke van der Kwaak dat te winnen valt in de gratis loterij “Win een Kunstwerk”. De bezoeker kan op elke locatie meedoen, dus hoe meer locaties bezocht, hoe meer kans op de loterijprijs.


Inschrijving voor Keunstrûte Littenseradiel 2017 sluit woensdag 1 maart

Het organisatieteam is volop bezig met de voorbereiding van de Keunstrûte Littenseradiel, die gehouden gaat worden in het weekend van 20 en 21 mei 2017.

Open ateliers
In het derde weekend van mei openen de deelnemers weer de deuren van hun ateliers en expositieruimtes voor het publiek. Ook de overzichtsexpositie in Winsum is langzamerhand een begrip geworden. Deze expositie geeft een mooi beeld van de kunstroute en is tegelijk informatiepunt en startpunt. Evenals voorgaande jaren staat de gratis loterij “Win een kunstwerk” weer op het programma. Er is dit jaar een prachtig schilderij te winnen. Ook dit jaar kunnen gastexposanten van buiten de gemeente weer deelnemen mits zij exposeren op uitnodiging van een deelnemer uit de gemeente Littenseradiel.
Aanmelden
Het aanmeldingsformulier en de voorwaarden zijn te vinden op de website: www.friesekunstroute.nl
De inschrijftermijn sluit woensdag 1 maart.

Inschrijving voor Keunstrûte Littenseradiel 2017 gestart

Het organisatieteam is begonnen met de voorbereiding van de Keunstrûte Littenseradiel - Rode Editie - die gehouden gaat worden in het weekend van 20 en 21 mei 2017

Open ateliers
Vanaf begin januari staat de inschrijving voor deelname aan de Keunstrûte Littenseradiel weer open voor kunstenaars uit onze gemeente. De organisatie nodigt zowel professionele als goede amateur kunstbeoefenaars uit om het komend voorjaar weer hun ateliers of expositieruimtes voor het publiek open te stellen. Ook dit jaar is er weer een overzichtsexpositie in Winsum als startpunt van de Keunstrûte en ook de gratis loterij “Win een kunstwerk” staat weer op het programma. Gastexposanten van buiten de gemeente kunnen ook nu weer deelnemen mits zij exposeren op uitnodiging van een deelnemer uit Littenseradiel en op een locatie binnen deze gemeente.
Aanmelden
Het aanmeldingsformulier en de voorwaarden zijn te vinden op de website: www.friesekunstroute.nl De inschrijftermijn sluit dinsdag 1 maart.

De winnaar van de Keunstrûte loterij 2016 is bekend

Maandag 6 juni is door Lieneke van der Kwaak van het organisatieteam het winnende lot getrokken van de gratis keunstrûte loterij. Beeldhouwer Jehannes Hibma keek toe hoe het lot werd getrokken van de gelukkige winnaar. Het door hem gemaakte beeldhouwwerk gaat naar Eljo Kusters uit Amsterdam/Wommels die binnenkort de prijs in ontvangst mag nemen. De organisatie sluit hiermee een geslaagd evenement af dat naar schatting rond de 1000 bezoekers heeft getrokken. In 2017 zal de Keunstrûte Littenseradiel plaats vinden op 20 en 21 mei.

Grote belangstelling voor Keunstrûte Littenseradiel 2016

Vrijdagavond 20 mei werd de 7e editie van Keunstrûte Littenseradiel geopend door, schrijver / publicist / docent, Gerrit Hoekstra van Winsum. Voor een gezelschap van deelnemende kunstenaars en andere genodigden benadrukte hij de veelzijdigheid van deze kunstroute, maar ook het belang van kunst en cultuur in het algemeen. Zaterdagmorgen 21 mei om 11.00 uur openden 30 locaties in gemeente Littenseradiel hun deuren voor het publiek. Een kleine duizend toeschouwers later, op zondagmiddag 22 mei, om 17.00 uur, was de kunstroute al weer een feit. Met name de centrale expositie en de vele locaties in Winsum en Baard trokken veel publiek. De buitenlocaties moesten het soms met aanzienlijk minder publiek doen, maar waren daar over het algemeen best wel tevreden over de gerichte belangstelling. Veel deelnemers waren enthousiast over de speciale aandacht voor hun werk. Sommige deelnemers hebben dit weekend goede zaken gedaan. De centrale expositie in Winsum, waarvoor de meeste kunstenaars een werkstuk hadden aangeleverd, was dit jaar beslist van hoog niveau. Dit vertaalde zich ook naar de deelnemers op de diverse locaties. Zij lieten werk zien waar duidelijk progressie in zit. Kortom een kunstroute waar variatie en kwaliteit de boventoon voerden, een belofte voor de komende edities.

Keunstrûte Littenseradiel 21 en 22 mei 2016

In de gemeente Littenseradiel wonen en werken veel kunstenaars. Om hun werk meer bekendheid te geven stellen zij een weekend lang hun ateliers open.

De zevende editie van deze Keunstrûte vindt plaats op zaterdag 21 en zondag 22 mei van 11:00 tot 17:00 uur. Deze keer zijn er 30 locaties te bezichtigen waar zeer gevarieerd werk is te zien. Meer dan 50 kunstenaars stellen hun ateliers en werkplaatsen gratis open voor het publiek, geven workshops of exposeren hun werk in kerken of dorpshuizen. Naast schilderijen en beelden zijn er foto's, keramiek, sieraden, viltkunst, naald- en meubelkunstwerken te bekijken van professionele kunstenaars en enthousiaste talentvolle amateurs. Ook worden er verhalen verteld.

Een goed startpunt is de overzichtstentoonstelling van Keunstrûte Littenseradiel aan De Omrin 22a, 8831 ZD in Winsum. Daar is werk te zien van bijna alle deelnemende kunstenaars, tevens is het informatiepunt voor de kunstroute. Bezoekers maken dit jaar kans op het beeldhouwwerk “Dans”, een dansbeweging uitgehakt in Aziatisch limoensteen van beeldhouwer Jehannes Hibma uit Wommels, in de gratis loterij : “Win een kunstwerk!”.

De Keunstrûte voert u door schilderachtige Friese dorpen en buurtschappen in de uitgestrekte “greidhoeke” in de gemeente Littenseradiel. Onderweg is er naast alle kunstbeleving ook voldoende gelegenheid voor een drankje, een hapje en weidse vergezichten. Deze overzichtelijke folder, met routekaartje, staat onder downloads op deze site en is tevens op diverse plaatsen binnen de gemeente en bij de VVV punten te verkrijgen of tijdens de route bij de centrale expositie in Winsum.

Uitnodiging voor Inschrijving Keunstrûte Littenseradiel 2016

Voor de zevende maal zal in de gemeente Littenseradiel de Keunstrûte worden georganiseerd. Deze “Blauwe Editie” wordt gehouden op zaterdag 21 en zondag 22 mei 2016 van 11:00 tot 17:00 uur. We continueren succesvolle activiteiten van afgelopen jaren zoals de gratis verloting van een kunstwerk en de overzichtsexpositie van alle deelnemers in Winsum. We willen ook dit jaar de mogelijkheid van gastexposanten extra bij u onder de aandacht brengen. Het is een verrijking van het aanbod en het kan uw locatie nog aantrekkelijker maken voor bezoekers. Kunstenaars van buiten de gemeente, maar bij voorkeur wel uit Friesland, kunnen uitsluitend meedoen als zij exposeren op uitnodiging van een deelnemer in Littenseradiel. Wij ondersteunen de keunstrûte met een aantrekkelijke folder, poster en pijlen voor locatie aanduiding. Ook met persberichten en publicaties op relevante websites en “last but not least” onze eigen website. U kunt zich vanaf nu aanmelden via het formulier op de website, daar vindt U ook de actuele voorwaarden voor deelname. De inschrijftermijn sluit dinsdag 1 maart.

Trekking loterij Keunstrûte 2015 en de winnaar is...!

Woensdag 28 mei heeft kunstenares Truus Huijbregts onder toeziend oog van Lieneke van der Kwaak van het organisatieteam het winnende lot getrokken van de gratis keunstrûte loterij. Het viltkunstwerk van Truus is gewonnen door mevrouw C. Kamstra uit Leeuwarden. De organisatie sluit hiermee een geslaagd evenement af dat naar schatting meer dan 1000 bezoekers heeft getrokken. Ook zeven groepen leerlingen van basisscholen uit de gemeente hebben met een interactieve “kunstles” bij de centrale expositie in Winsum, onder leiding van de Littenseradielse kunstenaar Jan Laferte, met kunst kunnen kennismaken. In 2016 zal de Keunstrûte Littenseradiel plaats vinden op 21 en 22 mei.

Keunstrûte 2015 weer een succes.

Veel kunst, bezoekers en kunstenaars genieten.

Op zaterdag 16 en zondag 17 mei 2015 hebben veel bezoekers de weg naar de ateliers en exposities weer weten te vinden. Het uitgebreide aanbod aan kunst en de prachtige natuur en mooie dorpen van Littenseradiel hebben indruk gemaakt. De organisatie en de deelnemers zijn tevreden over het verloop van deze groene editie. De centrale expositie in Winsum was een prima start en veel bezoekers kozen hier hun verdere route. Aansluitend op het kunstroute weekend hebben 7 groepen leerlingen van basisscholen uit de gemeente bij de centrale expositie een interactieve kunstles gevolgd onder leiding van enkele kunstenaars.

Uitnodiging voor Inschrijving Keunstrûte Littenseradiel 2015.

Voor de zesde maal zal in de gemeente Littenseradiel de Keunstrûte worden georganiseerd. Deze “Groene Editie” wordt gehouden op zaterdag 16 en zondag 17 mei 2015 van 11:00 tot 17:00 uur. We continueren succesvolle activiteiten van afgelopen jaren zoals de gratis verloting van een kunstwerk en de overzichtsexpositie van alle deelnemers in Winsum. De organisatie streeft er naar zoveel mogelijk deelnemers van de afgelopen jaren te laten meedoen. We willende mogelijkheid van gastexposanten extra bij u onder de aandacht brengen. Het kan meer bezoekers naar uw locatie trekken. Kunstenaars van buiten de gemeente kunnen meedoen mits zij exposeren bij een deelnemer uit Littenseradiel. Wij ondersteunen de keunstrûte met een aantrekkelijke folder, poster en pijlen voor locatie aanduiding. Ook met persberichten en publicaties op relevante websites en “last but not least” onze eigen website, waar de teller inmiddels op vele duizenden unieke bezoekers staat. U kunt zich aanmelden via het formulier op de website, daar vindt U ook de voorwaarden voor deelname. De inschrijftermijn sluit zondag 1 maart. We hebben dit jaar een speciaal programma voor kinderen van de basisscholen. Voor informatie mail de organisatie.

Trekking Keunstrûte Loterij 2014, winnaar bekend

Woensdag 11 mei heeft wethouder van cultuur Marja Reijndorp het winnende lot getrokken van de gratis Keunstrûte Loterij in bijzijn van John van den Berg, Jan Laferte en Lieneke van der Kwaak van het organisatieteam. De vaas is gewonnen door mevrouw N. Boorsma uit Leeuwarden. De organisatie sluit hiermee een geslaagd evenement af dat naar schatting zo’n 1000 bezoekers heeft getrokken. Ook 2 klassen schoolkinderen uit Itens en Winsum hebben bij de centrale expositie onder leiding van de Littenseradielse kunstenaars Eva Grad en Jan Laferte met kunst kunnen kennismaken. Volgend jaar zal de keunstrûte plaatsvinden op 16 en 17 mei. Reserveer alvast een plaatsje in uw agenda voor dit bijzondere evenement.

Keunstrûte 2014 succesvol afgesloten.

Mooi weer, veel kunst, bezoekers en kunstenaars genieten.

Op zaterdag 17 en zondag 18 mei 2014 hebben veel bezoekers genoten van het prachtige weer, het uitgebreide aanbod aan kunst en de prachtige natuur en mooie dorpen van Littenseradiel. De organisatie en de deelnemers zijn tevreden over het verloop van deze lustrum editie. De centrale expositie in Winsum was een prima start en veel bezoekers kozen hier hun verdere route. Door het mooie weer werd de route ook veelal per fiets afgelegd.

Op groot aantal locaties veel moois te zien en te horen

De aanmeldingen voor de vijfde keunstrûte hebben een grote diversiteit opgeleverd aan wat er te horen en te zien zal zijn. Ook de gastexposanten op diverse locaties verrijken het aanbod. De folder voor 2014 is nu te downloaden, kies in het menu onder info/downloads.


Inschrijving voor Keunstrûte Littenseradiel 2014 gestart

Voor de vijfde maal zal in de gemeente Littenseradiel de Keunstrûte worden georganiseerd. Deze “Lustrum Editie” wordt gehouden op zaterdag 17 en zondag 18 mei. Het organisatieteam roept alle deelnemers van de afgelopen jaren op zich in te schrijven. Het belooft een feestelijke kunstroute te worden met een herhaling van succesvolle activiteiten als de verloting van een gratis kunstwerk onder de bezoekers en een centrale overzichtsexpositie in Winsum. Maar bovenal natuurlijk de open ateliers en expositieruimtes van de deelnemers. Dit jaar zullen er ook gastexposanten kunnen deelnemen van buiten de gemeente mits zij exposeren op een locatie binnen de gemeente Littenseradiel. Het inschrijvingsformulier en de voorwaarden zijn te vinden op de website: www.friesekunstroute.nl. De inschrijftermijn sluit zaterdag 1 maart.

Eerste lustrum Keunstrûte in voorbereiding

De organisatie Keunstrûte Littenseradiel is begonnen met de voorbereiding van De Keunstrûte – Lustrum Editie- die gehouden gaat worden in het weekend van 17 en 18 mei 2014. Als eerste nam wethouder Klaas de Boer in het gemeentehuis in Wommels de nieuwe poster in ontvangst uit handen van Lieneke van der Kwaak en John van den Berg van het organisatieteam. “We streven er naar zoveel mogelijk kunstenaars, die sinds 2010 hebben deelgenomen, te laten meedoen” aldus John van den Berg. “Er komt in ieder geval weer een centrale overzichtsexpositie in Winsum, als startpunt van de Keunstrûte”.

Het organisatie team is ook nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de Keunstrûte de komende jaren mogelijk te maken. Men hoeft niet zelf kunstenaar te zijn, expertise op het gebied van internet, communicatie, fondsenwerving of grafische voorbereiding kunnen we goed gebruiken. Meer informatie op de website. INFO/VRIJWILLIGERS

Winnaar Keunstrûte loterij bekend

Onder toeziend oog van Lieneke van der Kwaak en John van den Berg van de keunstrûte organisatie heeft interim wethouder Klaas de Boer de winnaar getrokken uit de meer dan 2000 inzendingen. De Museumkaart gaat naar mevrouw M. de Vreugt uit Rien. Het organisatie team bedankt mede namens de deelnemers alle bezoekers die van Keunstrûte Littenseradiel 2013 weer een succes hebben gemaakt. In 2014 zal de Lustrum Editie - 5 jaar Keunstrûte - plaatsvinden op zaterdag 17 en zondag 18 mei.

Een gedicht

Hjoed rieden wy in part fan de Keunstrûte Littenseradiel. Hjirby in ympresje.

Keunstrûte

tusken spitse en
stompe tuorren
tusken kij
skiep en swarte hynders
yn 'e fryske greiden
dy't noch witte
fan froeger

ûndergie ik wer
wat pake fielde
as er beppe knibbeldjip
yn it piipkrûd stean seach
mids surch
bûterblom en
oermânsk bloeiend gers

mei har tegearre
op 'e efterbank wie it
in keunstrûte wurdich

no en dan derút
wylst beppe meast
sitten bleau
en spruts fan in maitiid
mei reade fûsten
oan in te kâld stjoer dy't
de sinneljurk
ferbea te sjongen

ergens lies ik
in skriklik klysjee
oer âlder wurden
-hjerst dy't foar master opslacht- soks makket dat de sinne
mar net fanwegen komme wol
mei dagen fol wille

der wiene minsken genôch
mar fierste min
om nochris te langhalzjen
nei it muoisum trêdzjen fan pake destiids
en de wielderige waarmte
fan beppe har
oerdiedich foarkommen

wer thús ieten wy moallenbrij
ûnder it stille witten
dat ik noch langent
sêd fan jierren bin

Benny Holtrop
n.o.f. keunstrûte littenseradiel

Keunstrûte Littenseradiel 25 en 26 mei 2013

Keunstrûte Littenseradiel 2013 zal plaatsvinden in het weekend van zaterdag 25 en zondag 26 mei. Van 11:00 tot 17:00 uur stellen kunstenaars hun ateliers en werkplaatsen gratis open voor publiek, geven workshops of exposeren hun werk in kerken of dorpshuizen. Er doen meer dan 50 kunstenaars mee met zeer verschillend werk. Zo zijn er naast schilderijen en beelden ook foto's, glas, keramiek, viltkunst, naald- en meubelkunstwerken te bekijken. Men kan luisteren naar liederen, gedichten en koorzang. Van professionele kunstenaars tot enthousiaste talentvolle amateurs, een kleurrijk geheel!

Een goed startpunt is de overzichtstentoonstelling "Keunst yn’e Stâl" (De Omrin 22a, 8831 ZD Winsum) met werk van deelnemende kunstenaars en tevens informatiepunt. Op zaterdagmiddag vindt in Easterlittens het Fries Kampioenschap Living Statues plaats en op zondagmiddag is er een gratis concert van Koar Fjouwerlûd in de Martinitjerke in Itens en een muzikaal intermezzo van Vrouwenkoor Blinder bij de expositie van Greet Leuven in de Mariakerk in Bears. Museum It Tsiispakhús met een expositie van architect Rein Hofstra is in het weekend tegen gereduceerd tarief toegankelijk.

De Keunstrûte voert u door schilderachtige dorpen en buurtschappen in de uitgestrekte "greidhoeke" gemeente Littenseradiel. Onderweg is er voldoende gelegenheid voor een drankje, hapje en weidse vergezichten. Bezoekers kunnen dit jaar ook een Museumkaart winnen in de gratis loterij, hoe meer locaties men bezoekt hoe meer kans men maakt.

Het is teveel om hier op te noemen maar op de website: www.friesekunstroute.nl kunt u alle informatie vinden over de deelnemende kunstenaars en de locaties, ook is daar de folder te downloaden. Deze overzichtelijke folder, met routekaartje, is tevens op diverse plaatsen binnen de gemeente en bij de VVV punten te verkrijgen of bij de deelnemende kunstenaars.

Inschrijving voor Keunstrûte Littenseradiel 2013 gesloten.

De inschrijving voor de vierde editie van de Keunstrûte Littenseradiel is gesloten. Van meer dan 50 kunstenaars zal werk te zien zijn. Op zaterdag 25 en zondag 26 mei 2013 zijn ateliers, expositieruimtes, kerken en dorpshuizen gratis toegankelijk. De route verbindt de vele mooie dorpen en buurtschappen van de uitgestrekte gemeente Littenseradiel.

Inschrijving voor Keunstrûte Littenseradiel 2013 gestart.

Voor de vierde keer zal in de gemeente Littenseradiel de Keunstrûte worden georganiseerd. Op zaterdag 25 en zondag 26 mei 2013 zullen weer veel kunstenaars hun werk exposeren in eigen atelier of kerken en dorpshuizen. De route verbindt de vele mooie dorpen en buurtschappen van de uitgestrekte gemeente Littenseradiel. De organisatie roept alle kunstenaars die hier wonen of werken op zich aan te melden. Voorwaarden en deelnameformulier zijn te vinden op de website: www.friesekunstroute.nl . De inschrijftermijn sluit zondag 10 maart.

Data Keunstrûte Littenseradiel 2013 zijn bekend.

Organisatie gestart voor de vierde Keunstrûte Littenseradiel.

Op zaterdag 25 en zondag 26 mei 2013 zal de vierde Keunstrûte Littenseradiel gaan plaatsvinden. Het dit jaar geformeerde vrijwilligers-team zal ook deze keer de organisatie van dit evenement op zich nemen.

Copyright 2017 Friesekunstroute | Realisatie: WMMEDiA.nl