• FrieseKunstRoute
  • FrieseKunstRoute

Persberichten


Veel belangstellende bezoekers bij Keunstrûte Littenseradiel 2017

Winsum – Vrijdagavond 19 mei werd de 8e editie van Keunstrûte Littenseradiel geopend door Douwe Heeringa. Voor een gezelschap van deelnemende kunstenaars en andere genodigden benadrukte hij de diversiteit van deze kunstroute, maar ook het verrassende aantal kunstenaars dat in de gemeente werkzaam is.

Zaterdagmorgen 20 mei om 11.00 uur openden 34 locaties in de gemeente Littenseradiel hun deuren voor het publiek. Ook op zondag kwamen er heel veel bezoekers op de diverse locaties af. Toen om 17.00 uur de deuren dicht gingen, hadden dit weekend ruim 800 bezoekers de diverse locaties bezocht. Het blijkt dat veel bezoekers gericht hun favoriete locaties bezoeken. Eigenlijk was er voor alle 34 locaties veel belangsteling. Ook de meer afgelegen locaties zoals bijvoorbeeld Bears, Jorwert en Easterein kunnen met tevredenheid op een groot bezoekersaantal terugzien.

De prijs van de gratis loterij waarbij een schilderij van kunstenaar Lieneke van der Kwaak was te winnen is deze keer bij mevrouw Dukke van der Ende uit Britswert terechtgekomen. Zij is erg ingenomen met de prijs die zij de komende week uit handen van de kunstenaar zal ontvangen.


Keunstrûte Littenseradiel zeer divers

Winsum - Komend weekend, van 20 en 21 mei, opent Keunstrûte Littenseradiel de deuren voor het publiek. Naast de centrale overzichtsexpositie in Winsum zijn er nog 33 andere locaties in de gemeente te bezichtigen. Op beide dagen valt er tussen 11.00 en 17.00 uur een heel gevarieerd aanbod aan kunst, fotografie, poëzie, muziek en dans te beleven.

Open ateliers
Bij goed weer is het een feest om de Keunstrûte per fiets te doen en door het weidse landschap van dorp naar dorp te trekken. In veel dorpen is wel wat te bezien en op veel plekken staat de koffie klaar of kun je een hapje eten. Om een kleine indruk te geven zijn bijvoorbeeld in Reahûs op de camping prachtige schilderijen, foto’s en illustraties van Studio Heyki te zien, is de monumentale kerk in Easterein tijdelijk expositieruimte van Skilderclub Easterein en is in het kunstenaarsdorp Kûbaard het atelier en expositieruimte van kunstschilder Martin Sijbesma te bezichtigen evenals het wolatelier van Martje Visser met viltkunstenaars uit heel Nederland. Ook de andere ateliers in Kûbaard zijn een bezoek meer dan waard. Bears is ook een aanrader met prachtige schilderijen van Bauke Hobma in de Mariakerk en in ’t Aldahuys is Pim Rodeboog met poëzie en Dik Hageman met litho’s. Hindrik van der Meer geeft op bepaalde tijden muziek en poezie ten gehore op Fûns bij Jorwert en in de kerk in Jorwert is heel divers werk van diverse kunstenaars te zien. Nog veel meer informatie over deze en andere locaties staat op de website www.friesekunstroute.nl en in de folder.

Centrale overzichtexposite en gratis loterij op elke locatie
De centrale expositie in Winsum is een prima start om de Keunstrûte te beginnen en geeft een goed beeld van wat er zoal tijdens de Keunstrûte is te zien. Van praktisch iedere locatie is er werk te zien. De bezoeker kan hier informatie over de kunstenaars vinden en hier zijn ook de folders met routekaartje te krijgen. Bij de expositie hangt ook het schilderij Van Lieneke van der Kwaak dat te winnen valt in de gratis loterij “Win een Kunstwerk”. De bezoeker kan op elke locatie meedoen, dus hoe meer locaties bezocht, hoe meer kans op de loterijprijs.


In het vilten komen voor mij veel dingen samen…

Kûbaard – Keunstrûte Littenseradiel is dit jaar op 20 en 21 mei. In de periode daarvoor worden een aantal deelnemende kunstenaars uitgelicht en wordt over hun werk en drijfveer verteld. De vijfde en laatste in deze serie is Martje Visser.

Eén van de vijf locaties in Kubaard die dit jaar tijdens de Keunstrûte open atelier houden, is wolatelier “Kunstenviltwerk” van Martje Visser (1951) aan de Tsjerkebuorren 8. Dit is al de vijfde maal dat zij mee doet sinds zij samen met Rian Mooijekind in 2007 in Kubaard is komen wonen en werken. Naast het werk in de gezondheidszorg is zij altijd bezig geweest met ‘creatieve zaken’. Martje Visser heeft zich bij verschillende centra en kunstenaars verdiept in schilderen, tekenen, keramiek en druktechnieken. In 2008 kwam zij in aanraking met vilten.

“In het vilten komen voor mij veel dingen samen: in het werken met mijn blote handen en gebruik makend van natuurlijke materialen kan ik mijn creativiteit kwijt. Ook het feit dat ik zowel kan schilderen als vormgeven met wol spreekt me aan. Behalve met gekleurde schone wol gebruik ik ook wol zo van het schaap. Dat dat schaap ergens, het liefst hier in de buurt, in de wei loopt, heeft voor mij een meerwaarde. Mijn maaksels hebben vaak de natuur als inspiratie, zo komt gras nogal eens voor in de wollen schilderingen,” aldus Martje Visser. Samen met Rian, die het breiwerk verzorgt, maak zij gebruiksvoorwerpen zoals tassen, handschoenen, hoeden en sloffen. In het wolatelier komen regelmatig mensen om ook te leren vilten. Deze workshops zijn individueel of in kleine groepjes en de inhoud wordt bepaald door de cursist zelf.

Omdat het in 2017 de vijfde keer is dat het wolatelier meedoet, is haar opzet anders. Er komen op uitnodiging van Martje 10 gasten exposeren, 8 viltsters die zij kent van de tweejarige viltopleiding in Baard, verder een keramiste uit Mantgum en een papierkunstenaar uit Kubaard. Door verscheidenheid aan technieken, materialen en toepassingen, wordt het een interessante expositie. De exposanten die tijdens de kunstroute viltwerk bij haar tonen zijn: Judith Hofstee uit Amersfoort; Carine v.d. Molen uit Obdam; Aafje Bouwer uit Hemrik; Carla van Iersel uit Tilburg; Leny Wolfs uit Utrecht; Merel Suidgeest uit Zwolle; Caroline Lampe uit Sneek en Maud van der Hoofd uit Zwolle. Verder is er keramiek van Saskia Paquot uit Mantgum en papierkunst van Karen Apon uit Kûbaard. Naast de kunstroute is het wolatelier ieder laatste weekend van de maand open voor informatie, demonstratie en verkoop. Momenteel heeft Martje een expositie van wollen-schilderingen bij glasatelier Barth-art in Roden.

Voor meer informatie over het werk van Martje Visser: www.kunstenviltwerk.nl
Voor meer informatie over de Keunstrûte: www.friesekunstroute.nl


In het Aldahuys leest Pim Rodenboog poëzie en korte verhalen

Bears – Keunstrûte Littenseradiel is dit jaar op 20 en 21 mei. In de periode daarvoor worden een aantal deelnemende kunstenaars uitgelicht en wordt over hun werk en drijfveer verteld. De vierde in deze serie is schrijver Pim Rodenboog.

Ook dit jaar doet ’t Aldahuys in Bears weer mee met de kunstroute van de gemeente Littenseradiel. Beeldend kunstenaar Dik Hageman exposeert er grafisch werk (litho’s) en de schrijver Pim Rodenboog draagt voor uit haar eigen werk.

Pim Rodenboog (1947) geboren en getogen in de gemeente Leek, studeerde in Groningen en kwam in 1970 naar Friesland. Ze volgde opleidingen maatschappelijk werk, overheidsvoorlichting&pr en management. Haar laatste baan was in de communicatiebranche. Al geruime tijd is ze met pensioen en bestiert het Aldahuys: een ‘boerepleats’ die een culturele bestemming heeft gekregen (exposities en theatervoorstellingen) en waar een bed and breakfast is. Verder is Pim freelance trouwambtenaar en spreker bij begrafenissen en crematies.

Van jongs af aan houdt ze van lezen en schrijven. Eenmaal in Friesland leert ze het Fries, gaat van deze taal houden en schrijft vervolgens graag Friese gedichten. Pim vindt het Fries vooral een poëtische taal. Ze houdt van taal en vindt taal bij uitstek een verbindingsmiddel tussen mensen.

Pim vindt haar inspiratie doorgaans dicht bij huis: het landschap, het water, maar ook het menselijk gedrag. Thema’s als leven en dood komen ook geregeld terug als horend bij het bestaan. Ze won tweemaal de Rely Jorritsmaprijs en publiceerde een drietal bundels. Een voorbeeld van de poëzie-dichtbij-huis is het gedicht ‘Nachtlik ljocht’.

Nachtlik ljocht

De nacht jout ljocht en
wylst ik rin
bin ik ynienen wis:
it swart-wyt fan ús tinken
is gjin inket, gjin bledside wurdich.

Dizze nacht, sy moat skreaun wurde.
De nacht dêr’t kikkerts pearje sûnder sjêne
en wiuwend reid har kuolte jout.

Dizze nacht, dêr’t hynders stampend snúve,
ja, sels wetter rimpeljend meitsje;
in tsjerkûle skyt syn wize stront
ús klatsboem yn it hier.

De moanne lêst ús ferhalen foar
oer grize nachten yn it grien,
fan freonskip tusken iel en reager,
fan leafde tusken kat en mûs.

Dizze nacht makket frij en froalik.
Sa helje wy de kime wol.

(uit de bundel: “De muze dûnset op 'e jarrekolk”)

Voor meer informatie over het werk van Pim Rodenboog en ‘t Aldahuys: www.aldahuys.nl
Voor meer informatie over de Keunstrûte: www.friesekunstroute.nl


Kunstschilder Martin Sijbesma deelnemer aan de Keunstrûte Littenseradiel

Kûbaard – Keunstrûte Littenseradiel is dit jaar op 20 en 21 mei. In de periode daarvoor worden een aantal deelnemende kunstenaars uitgelicht en wordt over hun werk en drijfveer verteld. De derde in deze serie is kunstschilder Martin Sijbesma.

Martin Sijbesma is in 1968 in Hartwerd geboren. Na de basisschool heeft hij de opleiding tot huisschilder gevolgd. Later is zijn opleiding als kunstschilder vooral autodidactisch geweest.

De bewuste keuze om kunstschilder te worden was er al als kind. Het was vooral de realistische schilderkunst die hem boeide, met name die uit de 17e, 18e en 19e eeuw. “Mijn werken hebben een warme, romantische en verstilde inslag door de kleur en compositie”, aldus Sijbesma. “Ik ben gespecialiseerd in stillevens veelal met oude voorwerpen die beschadigd zijn, net als een mensenleven. Daarnaast schilder ik oude gebouwen en oldtimers in een romantische omgeving. Ik schilder de laatste tijd ook portretten van dames en schep zo mijn eigen harem. Ik vervaardig mijn schilderijen vrijwel uitsluitend in de zogenaamde glaceer techniek (laag over laag) op doek en paneel. Tevens laat ik mij inspireren door de vele toertochten die ik zomerdaags maak met onze oldtimer. Mede hierdoor krijg ik opdrachten om de oldtimers te schilderen. Ook maak ik in opdracht veel portrettekeningen met rood krijt.”

Sinds 1989 is Sijbesma woonachtig in Kûbaard. Sinds 1998 woont hij in de voormalige gereformeerde kerk. Boven in de kerk heeft hij zijn atelier.

Voor meer informatie over het werk van Martin Sijbesma: www.martinsijbesma.nl
Voor meer informatie over de Keunstrûte: www.friesekunstroute.nl


Fotografe en illustratrice Kitty Bertelink deelneemster aan de Keunstrûte

Reahûs – Keunstrûte Littenseradiel is dit jaar op 20 en 21 mei. In de periode daarvoor worden een aantal deelnemende kunstenaars uitgelicht en wordt over hun werk en drijfveer verteld. De tweede in deze serie is Kitty Bertelink.

Kitty Bertelink, 1990, groeide vanaf haar derde op in Reahûs. Als kind bleek ze erg creatief en gefascineerd door fotografie. Zo was ze als kind druk met het ontwerpen en maken van Barbie kleertjes en dan vervolgens de Barbie’s als ware supermodellen op de foto zetten. Naast fotograferen is tekenen ook een grote hobby en wist ze al jong dat ze een creatief beroep wilde doen.

Na de middelbare school en de vooropleiding van Kunstacademie Minerva besloot ze de studie fotografie te doen. Inmiddels is ze professioneel fotograaf en heeft ze zich gespecialiseerd in woning-, portret- en reportagefotografie. Sinds 2013 werkt ze als zzp-er en heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan als fotograaf. Naast haar reguliere fotografieopdrachten maakt ze ook vrij fotowerk. Hierin kan ze haar fantasie en creativiteit helemaal kwijt. Van multi-culti taferelen in het Friese landschap tot een maffiaserie opgenomen in de kroeg van Reahûs.

Met het maken van illustraties is ze ook nog steeds actief. Onder de naam Lief Monster maakt ze kleurrijke monster tekeningen voor kinderen. Deze illustraties en het fotowerk is sinds kort te koop in de webshop Studio Heyki.Een webwinkel die Kitty samen heeft opgericht met haar moeder en beeldend kunstenares Karin Heystee. Zij zullen samen tijdens de Keunstrûte een gevarieerde en kleurrijke expositie neerzetten in Reahûs.

Voor meer informatie over het werk van Kitty Bertelink: www.kittyfotografie.nl en www.studioheyki.nl
Voor meer informatie over de Keunstrûte: www.friesekunstroute.nl


Loterijprijs 2017 van Kunstenares uit Winsum

Winsum – Keunstrûte Littenseradiel is dit jaar op 20 en 21 mei. In de periode daarvoor worden een aantal deelnemende kunstenaars uitgelicht en wordt over hun werk en drijfveer verteld. De eerste in deze serie is Lieneke van der Kwaak, die de loterijprijs voor 2017 heeft gemaakt.

Dit jaar is Lieneke van der Kwaak gevraagd of zij de prijs voor de verloting tijdens de Keunstrûte wilde leveren. Daarvoor heeft zij een kunstwerk aan de Keunstrûte ter beschikking gesteld: een schilderij in acryl op schilderskarton. Het is een abstract schilderij in prachtige heldere kleuren. Een mooie gelegenheid om even een kijkje te nemen in haar atelier “Passe-Partout” in Winsum. Bij binnenkomst in haar lichte atelier vallen direct de vele werkstukken op die aan de muur hangen. “Allemaal werk van cursisten”, verklaart Lieneke.

Lieneke van der Kwaak - Groningen 1946 - groeide op in Alphen aan den Rijn. Als kind bleek zij al zeer creatief te zijn, vooral op tekengebied. Op de lagere school kwam aan het licht dat zij best wel talentvol was en het hoofd der school adviseerde haar ouders daarom ook om in de toekomst richting kunstacademie te denken. Na de mulo durfden haar ouders het echter niet aan om haar naar Amsterdam te sturen, dus kreeg ze bij Uitgeverij Samsom te Alphen aan den Rijn een kantoorbaantje en zaterdags volgde zij privé tekenlessen. Toen ze trouwde vergde het gezin haar aandacht en kwam haar creativiteit op een laag pitje te staan. Later toen er weer wat meer gelegenheid voor was volgde zij schilderlessen aan de Volkshogeschool in Den Helder en uiteindelijk kwam zij op de Vrije Academie in Delft terecht.

Ongeveer 12 jaar geleden was zij de hectiek van de randstad beu en verhuisde naar Winsum hier is haar grote wens werkelijkheid geworden; haar eigen atelier. Naast haar eigen schilder activiteiten geeft zij ook les aan diverse amateurs die zij verder bekwaamt in de teken- en schilderkunst. Zij heeft al op diverse plaatsen geëxposeerd en op dit ogenblijk loopt er een exposite van het werk van haar leerlingen in het gemeentehuis in Wommels. Daarnaast is zij onder andere actief in de organisatie van Keunstrûte Littenseradiel. Lieneke voelt zich helemaal thuis op haar prachtige plekje in Winsum.

Voor meer informatie over het werk van Lieneke van der Kwaak: www.lienekegalerie.nl
Voor meer informatie over de Keunstrûte: www.friesekunstroute.nl

Ynskriuwing foar Keunstrûte Littenseradiel 2017 begûn

It organisaasjeteam is begûn mei de tarieding fan de Keunstrûte Littenseradiel – reade edysje - dy’t hâlden wurdt yn it wykein fan 20 en 21 maaie 2017

Iepen ateliers
Fanôf begjin jannewaris is de ynskriuwing foar it dielnimmen oan de Keunstrûte Littenseradiel wer iepene foar keunstners út ús gemeente. De organisaasje noeget sawol professionele as goede amateurkeunstbeoefeners út om fan ‘e maitiid harren ateliers of eksposysjeromtes wer iepen te stellen. Der komt yn elts gefal wer de oersjochseksposysje yn Winsum as begjinpunt fan de Keunstrûte en ek de fergese lotterij ‘Win in keunstwurk’ stiet wer op it programma. Dit jier kinne gasteksposanten fan bûten de gemeente ek wer dielnimme, mits sy eksposearje op útnoeging en op in lokaasje yn de gemeente Littenseradiel.
Oanmelde
It oanmeldingsformulier en de betingsten binne te finen op de website: www.friesekunstroute.nl. De ynskriuwtermyn slút woansdei 1 maart.

Inschrijving voor Keunstrûte Littenseradiel 2017 gestart

Het organisatieteam is begonnen met de voorbereiding van de Keunstrûte Littenseradiel - Rode Editie - die gehouden gaat worden in het weekend van 20 en 21 mei 2017

Open ateliers
Vanaf begin januari staat de inschrijving voor deelname aan de Keunstrûte Littenseradiel weer open voor kunstenaars uit onze gemeente. De organisatie nodigt zowel professionele als goede amateur kunstbeoefenaars uit om het komend voorjaar weer hun ateliers of expositieruimtes voor het publiek open te stellen. Ook dit jaar is er weer een overzichtsexpositie in Winsum als startpunt van de Keunstrûte en ook de gratis loterij “Win een kunstwerk” staat weer op het programma. Gastexposanten van buiten de gemeente kunnen ook nu weer deelnemen mits zij exposeren op uitnodiging van een deelnemer uit Littenseradiel en op een locatie binnen deze gemeente.
Aanmelden
Het aanmeldingsformulier en de voorwaarden zijn te vinden op de website: www.friesekunstroute.nl De inschrijftermijn sluit dinsdag 1 maart.

Grote belangstelling voor Keunstrûte Littenseradiel 2016

Vrijdagavond 20 mei werd de 7e editie van Keunstrûte Littenseradiel geopend door, schrijver / publicist / docent, Gerrit Hoekstra van Winsum. Voor een gezelschap van deelnemende kunstenaars en andere genodigden benadrukte hij de veelzijdigheid van deze kunstroute, maar ook het belang van kunst en cultuur in het algemeen. Zaterdagmorgen 21 mei om 11.00 uur openden 30 locaties in gemeente Littenseradiel hun deuren voor het publiek. Een kleine duizend toeschouwers later, op zondagmiddag 22 mei, om 17.00 uur, was de kunstroute al weer een feit. Met name de centrale expositie en de vele locaties in Winsum en Baard trokken veel publiek. De buitenlocaties moesten het soms met aanzienlijk minder publiek doen, maar waren daar over het algemeen best wel tevreden over de gerichte belangstelling. Veel deelnemers waren enthousiast over de speciale aandacht voor hun werk. Sommige deelnemers hebben dit weekend goede zaken gedaan. De centrale expositie in Winsum, waarvoor de meeste kunstenaars een werkstuk hadden aangeleverd, was dit jaar beslist van hoog niveau. Dit vertaalde zich ook naar de deelnemers op de diverse locaties. Zij lieten werk zien waar duidelijk progressie in zit. Kortom een kunstroute waar variatie en kwaliteit de boventoon voerden, een belofte voor de komende edities.

Keunstrûte Littenseradiel 21 en 22 mei 2016

In de gemeente Littenseradiel wonen en werken veel kunstenaars. Om hun werk meer bekendheid te geven stellen zij een weekend lang hun ateliers open.

De zevende editie van deze Keunstrûte vindt plaats op zaterdag 21 en zondag 22 mei van 11:00 tot 17:00 uur. Deze keer zijn er 30 locaties te bezichtigen waar zeer gevarieerd werk is te zien. Meer dan 50 kunstenaars stellen hun ateliers en werkplaatsen gratis open voor het publiek, geven workshops of exposeren hun werk in kerken of dorpshuizen. Naast schilderijen en beelden zijn er foto's, keramiek, sieraden, viltkunst, naald- en meubelkunstwerken te bekijken van professionele kunstenaars en enthousiaste talentvolle amateurs. Ook worden er verhalen verteld.

Een goed startpunt is de overzichtstentoonstelling van Keunstrûte Littenseradiel aan De Omrin 22a, 8831 ZD in Winsum. Daar is werk te zien van bijna alle deelnemende kunstenaars, tevens is het informatiepunt voor de kunstroute. Bezoekers maken dit jaar kans op het beeldhouwwerk “Dans”, een dansbeweging uitgehakt in Aziatisch limoensteen van beeldhouwer Jehannes Hibma uit Wommels, in de gratis loterij : “Win een kunstwerk!”.

De Keunstrûte voert u door schilderachtige Friese dorpen en buurtschappen in de uitgestrekte “greidhoeke” in de gemeente Littenseradiel. Onderweg is er naast alle kunstbeleving ook voldoende gelegenheid voor een drankje, een hapje en weidse vergezichten. Deze overzichtelijke folder, met routekaartje, staat onder downloads op deze site en is tevens op diverse plaatsen binnen de gemeente en bij de VVV punten te verkrijgen of tijdens de route bij de centrale expositie in Winsum.

Elke keer is het weer een ontdekkingstocht

Keunstrûte Littenseradiel is dit jaar op 21 en 22 mei. In de periode daarvoor worden een aantal deelnemende kunstenaars uitgelicht en over hun werk en drijfveer verteld. Als vierde en laatste in deze serie laten wij Tineke de Glee aan het woord.

Ik woon en werk in het idyllische terpdorp Iens (Edens). Mijn langgekoesterde passie, tekenen en schilderen heeft de laatste jaren een belangrijke plaats in mijn leven ingenomen. Ik noem mezelf geen fulltime kunstenaar, maar ik zou veel tijd overhouden als ik niet meer met tekenen en schilderen bezig zou zijn. Hoewel ik niet elke dag schilder ben ik er in mijn hoofd altijd mee aan de slag. Mijn inspiratie put ik uit de schoonheid van de natuur: verweerd hout, een oude muur, overvliegende zwanen, wolken, overweldigende luchten. Of bijvoorbeeld de vloedlijn bij de zee, of de structuren die achterblijven als het water is teruggevloeid. Een nieuw schilderij ontstaat vanuit een idee, een gevoel of een beleving. Gaandeweg vormt zich een beeld in mijn gedachten, daarna maak ik een eerste opzet met houtskool op doek. Het begin is er. Vervolgens ga ik aan het werk met materialen als zand, as, steentjes, draden, met als hulpmiddelen kit, pasta, lijm en paletmessen. Ik laat me graag verrassen door de vormen en structuren die dan ontstaan. Als de ondergrond klaar is, volgen de kleuren en wordt het schilderij pas echt zichtbaar. Er ontstaat een doorleefd beeld met diepere lagen. Het verwerkte materiaal en de kleuren vormen een harmonisch geheel en vertellen een verhaal zonder uitleg. Elke keer is het weer een ontdekkingstocht, met elk schilderij en iedere tekening. Het is geweldig om mee te maken en zowel het proces als het eindresultaat geven mij veel voldoening. Tijdens de Keunstrûte exposeer ik de kerk van Iens. Welkom!

www.sirkelgong.nl

It pottedraaien en it wurkjen mei klaai is in ûnmisber part fan myn libben wurden

Keunstrûte Littenseradiel is dit jier op 21 en 22 maaie. Dêroan foarôfgeand wurde in stikmannich dielnimmende keunstners útljochte en oer harren wurk en driuwfear ferteld. As tredde in dizze rige litte wij Baukje de Vries oan it wurd.

Myn atelier “Mantgumerhúske” stiet oan’e Swette (it earste part fan de Alvestêdetocht rûte) by Mantgum. Ik meitsje foar it grutste part gebrûks-ierdewurk, mar ek dingen foar de sier. Ik wurkje in protte yn opdracht, mar fyn dêrneist ek romte om myn eigen kreativiteit en ideeën yn de klaai te ferwurkjen. Graach ûndersykje ik de mooglikheden fan it draaien yn kombinaasje mei it hânmjittich foarmjaan. De fruchtbere fette blauwe klaai yn de omkriten fan myn bertedoarp Holwert, hie yn myn bernetiid in grutte oantrekkingskrêft en al gau ûntduts ik de kreative mooglikheden fan dizze matearje. Letter ha ik my dwaande hâlden mei feardichheden lykas tekenjen, skilderjen en akwarellearjen. Sûnt 1994 ha ik my ferdjippe yn de technyk fan it pottebakken. Yn it kreativiteitssintrum De Blauwe Stoep, letter Parnas, ha ik les hân fan de bekende keramiste Paulien Ploeger út Sint Jabik. Dêr gie in wrâld foar my iepen. It pottedraaien en it wurkjen mei klaai is sûnt dy tiid in ûnmisber part fan myn libben wurden. It proses fan it kneden, it foarmjaan, it droegjen, it eksperimentearjen mei glazueren en it bakken is hiel spannend. Oerlibbet it wurkstik alle stadia en wat is it risseltaat? Elke kear soarget in einprodukt wer foar ferrassingen. Boppedat jout it feit dat ik ien fan de âldste ambachten beoefenje wat ekstra’s, in soarte fan oergefoel. Eksposysjes ha ik hân yn Home Center Wolvegea en yn de Kruidhof yn Bûtenpost.

www.ateliermantgumerhuske.nl

Voorliefde voor de abstract expressionistische kunst

Keunstrûte Littenseradiel is dit jaar op 21 en 22 mei. In de periode daarvoor worden een aantal deelnemende kunstenaars uitgelicht en over hun werk en drijfveer verteld. Als tweede in deze serie laten wij Gerard Galema uit Wjelsryp aan het woord.

‘De voorliefde voor de abstract expressionistische kunst was, op het moment dat ik hiermee op de middelbare school in Zwolle in aanraking kwam, liefde op het eerste gezicht. Kunstenaars als Willem de Kooning, Karel Appel maar ook materiekunstenaars als Kiefer en Tapies hebben een onuitwisbare indruk op mij gemaakt. Mijn composities zijn kleurrijk en ingetogen van aard. Zo is er enerzijds sprake van een zoeken naar het grote gebaar en anderzijds een oriëntatie op het minimalisme, zoals bijvoorbeeld bij de “overall painters”. Op het eerste gezicht komen de composities als vanzelfsprekend over, bij nadere beschouwing valt een subtiele gelaagdheid en diepgang op, kenmerkend voor mijn schilderijen. Mijn werk is spontaan en associatief, het zijn dagelijkse indrukken die ik vertaal naar abstracte beelden op doek. Met dit dynamische spel van vorm en kleur nodig ik de bezoeker tijdens de Keunstrûte uit onvoorwaardelijk te genieten van het ‘kleurrijke’ aanbod.

Naast mijn eigen werk in ons atelier/galerie Gega-art, is er dit jaar werk te zien van Bert Klaver. Zijn zoektocht naar geërodeerde materialen weet materiekunstenaar Klaver op een fantastische en vanzelfsprekende manier in prachtige objecten uit te drukken. Bert en ik hebben elkaar leren kennen tijdens een kunstmanifestatie en beiden zijn wij van mening dat zijn verrassende objecten en mijn abstracte kleurrijke schilderijen een boeiende combinatie opleveren. Kortom: beslist een aanrader om dit jaar locatie Wjelsryp opnieuw te bezoeken!’

www.gerardgalema.nl / www.bertart.nl

Loterijprijs 2016 van Wommelser kunstenaar

Keunstrûte Littenseradiel is dit jaar op 21 en 22 mei. In de periode daarvoor worden een aantal deelnemende kunstenaars uitgelicht en over hun werk en drijfveer verteld. De eerste in deze serie is Jehannes Hibma uit Wommels, tevens de maker van de loterijprijs 2016.

Dit jaar is Jehannes Hibma gevraagd of hij de prijs voor de verloting tijdens de Keunstrûte wilde leveren. Daarvoor heeft hij één van zijn kunstwerken aan de Keunstrûte ter beschikking gesteld: een beeld gemaakt uit Aziatische limoensteen. Het beeld, ‘Dans’, is 40 cm hoog. Een mooie gelegenheid om even een kijkje te nemen in zijn atelier aan de Iisbaan in Wommels. Bij binnenkomst valt direct op dat het om een beeldhouwatelier gaat. Bij de ingang staan diverse beelden van steen en hout en verderop staan enkele objecten van eierdozen en sommigen van staal en zeildoek. Verder trekken de diverse beeldhouwbokken, rekken met stenen en andere materialen het oog.

Kunstenaar Hibma heeft een opleiding monumentale vormgeving gedaan en is jarenlang actief geweest als decorontwerper voor theater. Rond 2000 is hij in aanraking gekomen met beeldhouwen en volgde hij lessen bij Hanna Visser en later bij Herma Bovenkerk. In 2012 slaagde hij voor de beeldhouwopleiding bij Beeldhouwcentrum Koudum. In datzelfde jaar heeft hij het huidige atelier in Wommels betrokken. Hibma: “Sûnt 2012 sit ik hjir yn dit prachtige atelier. Hjirfoar wie ik meastentiids thús efterhûs dwaande, maar dat wie soms wol ôfsjen bij rein en winterwaar”. Vanaf de 1e editie van de Keunstrûte Littenseradiel heeft hij elk jaar geëxposeerd eerst op wisselende locaties en vanaf 2013 in zijn eigen atelier. “Straks yn maaie mei de Keunstrûte haw ik myn atelier ek wer iepen”. Helena de Boer, voorheen werkzaam in Iens, woont en werkt nu in Blauwhuis en zij exposeert dit jaar met een serie nieuwe schilderijen in het atelier van Jehannes Hibma. “Ik bin der tige mei ynnommen dat Helena de Boer dit jier, as eksposante, myn gast wêze wol”. Evenals vorige jaren is er ook werk van cursisten van het beeldhouwatelier te zien. “Der sit prachtich wurk bij; beslist de moeite wurdich om te sjen. Fansels is der ek wurk fan mysels te sjen. Neist in tal nije bylden bin ik fan doel om dit jier ek wer mei aaidoazen oan’e gong te gean”. Beslist een aanrader om dit atelier tijdens de komende Keunstrûte te bezoeken.

Inschrijving voor Keunstrûte Littenseradiel 2016 gestart

De organisatie is begonnen met de voorbereiding van de Keunstrûte Littenseradiel 2016 - Blauwe Editie- die gehouden zal worden in het weekend van 21 en 22 mei. Er komt in ieder geval een overzichtsexpositie in Winsum als startpunt van de Keunstrûte en ook de gratis loterij “Win een kunstwerk” staat weer op het programma. Maar vooral natuurlijk de open ateliers en expositieruimtes van de deelnemers. Ook dit jaar kunnen gastexposanten van buiten de gemeente deelnemen mits zij exposeren bij een deelnemer uit Littenseradiel. Het aanmeldingsformulier en de voorwaarden zijn te vinden op de website: www.friesekunstroute.nl . De inschrijftermijn sluit dinsdag 1 maart.

Kunst en muziek in de voormalige bakkerij in Itens aan Tsjerkebuorren 5

Op zaterdag 16 en zondag 17 mei vindt weer de Keunstrûte Littenseradiel plaats. In de aanloop naar dit kunstevenement laten we een aantal deelnemers aan het woord over hun werk. Deze keer Sander Metz uit Itens

“Ik ben aangespoeld en opgegroeid op Ameland. Kwam Thea tegen in de lichtkoepel van de vuurtoren bij avond en uiteindelijk zijn we in het huwelijksbootje naar de vaste wal gevaren. Sinds 7 juli 2014 wonen Thea en ik samen met onze kinderen in Itens. Een huis moet charme uitstralen en een verhaal hebben. De voormalige bakkerij in Itens was precies wat we zochten. Tegen het huis is een tweede woning gebouwd. Deze woning wordt hoofdzakelijk als een muziek/inspiratieruimte gebruikt”. “Ik ben sinds 2007 werkzaam als coördinator activiteiten in Mienskipssintrum Leppehiem te Akkrum. Daar is ook een schilderclub actief. Deze schilderclub, grotendeels bestaande uit bewoners met een gemiddelde leeftijd van 85 jaar, wordt begeleid door vrijwilligers. Op 16 en 17 mei zullen ze een aantal schilderijen exposeren in Itens. In de keuken van Leppehiem werkt Davide Durjava, afkomstig uit Italië, naast zijn passie voor het bereiden van maaltijden is een van zijn andere passies schilderen. Op 16 en 17 mei hangen er een aantal bijzondere werken van Davide in het huis”.

“Op zondag 17 mei geven we een aantal bijzondere “Keukenconcerten”. Onze keuken heeft een opkamer, die een ideaal podium vormt voor intieme en huiselijke optredens. Thea en ik delen naast theater ook de passie voor muziek. Onze stemmen kleuren prachtig bij elkaar. Thea zal zingen en ik begeleid op de piano of gitaar en neem de tweede stem voor mijn rekening. Naast optredens van ons zal ook Sytse Haima optreden. Sytse heeft in vele formaties gespeeld waaronder Pigmeat. Sytse zal luisterliedjes ten gehore brengen”.

De speeltijden zijn op zondag 17 mei: 13:00 - 13:20 uur en 13:50 - 14:10 uur, optredens van Sander en Thea Metz.
15:30 - 15:50 uur en 16:20 - 16:40 uur, optredens van Sytse Haima
Kom op tijd want vol=vol!

7 Kunstenaars in Het Wapen van Baarderadeel

Op zaterdag 16 en zondag 17 mei zal weer de Keunstrûte Littenseradiel plaatsvinden. In aanloop naar dit evenement belichten we een aantal deelnemers en hun werk. Deze keer een groepsexpositie van zeven Jorwerter kunstenaars.

Het geëxposeerde werk is zeer gevarieerd. Van Willem Dijkstra zijn prachtige sculpturen ”ferstienne bylden” te zien die uit verschillende steensoorten zijn gehakt. Marieke Treep toont een “ferskaat” aan schilderijen van landschappen en portretten. Marieke is een cursiste van Sita Geerling. Van de hand van Geertje Fokkema zijn vilt creaties te bekijken, ”Frije filteraasjes”. Bloemen, dieren, sjaaltjes, teveel om op te noemen. Willien Beuk en Mathieu van den Boogaard hebben ook dit jaar weer een aantal verrassende objecten gemaakt van de meest uiteenlopende materialen. Een weggeworpen kapot onderdeel krijgt van hen een nieuwe betekenis. Douwe de Bildt schildert vooral landschappen en dorpsgezichten met meestal Jorwert als onderwerp. Afke Siderius heeft een prachtige quilt gemaakt met als thema herfst. Afke is al jaren erg bedreven in het maken van quilts. Deze keer is een zeer bijzonder object te zien, een ge-quilt boek. In dit boek zijn door middel van druktechnieken afbeeldingen geprint op textiel. Het boek volgt het leven van de maakster tot nu. Ook worden er door haar vier z.g. pronkrollen geëxposeerd. Een pronkrol is een lange met diverse borduurtechnieken versierde lap van wel twee meter lang. Het was vroeger voor de meisjes een soort proeve van bekwaamheid en naslagwerk voor verschillende technieken die ze in hun latere leven misschien konden gebruiken. Al deze prachtige kunstwerken zijn te zien op de bovenzaal van café “Het wapen van Baarderadeel”. Beneden in de gezellige herberg, of bij mooi weer op het terras, kunt je iets eten of drinken. Jorwert is zeker een bezoek waard tijdens het keunstrûte weekend!

In de ban van het magische viltproces

Op zaterdag 16 en zondag 17 mei zal weer de Keunstrûte Littenseradiel plaatsvinden. In aanloop naar dit evenement laten we een aantal deelnemers aan het woord over hun werk. Deze keer Truus Huijbregts uit Baard.

“Mijn werk valt onder een kunstdiscipline die u misschien nog niet kent: ik werk met wol. Ik vervilt wol en daarmee maak ik kunst- en ambachtelijk werk. Voor mijn kunstwerken vind ik inspiratie om mij heen, in de schoonheid van het weidse Fryslân. Het vilten heeft de laatste jaren in Nederland een hoge vlucht genomen en het stoffige imago dat het vroeger had is door de opkomst van nieuwe technieken en manieren van verwerken geheel verdwenen. In 2003 werd ik schapenhouder en… vilter. Gefascineerd door de prachtige wol van mijn Ouessants schapen ging ik op zoek naar mogelijke verwerking daarvan. Al tijdens mijn eerste viltles raakte ik in de ban van het viltproces en dit heeft mij nooit meer losgelaten. Gedurende de jaren heb ik mijzelf van autodidact opgewerkt tot professioneel viltmaker en ontwerper. Door het volgen van masterclasses en zelf uitproberen heb ik me diverse technieken eigen gemaakt. Sinds 2008 run ik atelier Filt Viltwerk in Baard waar ik cursussen geef aan beginnende en gevorderde vilters. Ook nodig ik gerenommeerde gastdocenten uit om masterclasses te geven in mijn atelier. Geraakt door de uitdrukkingskracht van wol en de mogelijkheden van vilt is het mijn missie mijn kennis te delen. Ik geniet ervan cursisten hun creativiteit te laten ontdekken tijdens viltexperimenten. In 2014 heb ik de 2-jarige viltopleiding Dutch Felt Academy opgericht. Ik neem dit jaar weer graag deel aan de Keunstrûte Littenseradiel. Omdat het atelier deze keer bezet is door een masterclass is mijn werk te zien bij de meubelstoffeerderij van Anke Söhne in Baard”.

Gratis Keunstrûte loterij
Truus heeft het unieke viltkunstwerk “Greide 1” gemaakt, dat een bezoeker van de Keunstrûte dit jaar kan winnen. De techniek is wolvilten, natte techniek met wol van het Merino en Skudde schaap, gecombineerd met linnen en zijden stoffen, deels hand geverfd. Afmetingen: 45 x 90 cm.

Atelier Filt Viltwerk, Tongerwei 4, 8834 XC Baard. www.filtviltwerk.nl

Inschrijving voor Keunstrûte Littenseradiel 2015 gestart

De organisatie is begonnen met de voorbereiding van de Keunstrûte Littenseradiel - Groene Editie- die gehouden gaat worden in het weekend van 16 en 17 mei 2015.Als eerste nam wethouder Marja Reijndorp in het gemeentehuis in Wommels de nieuwe poster in ontvangst. “Er komt in ieder geval een overzichtsexpositie in Winsum als startpunt van de Keunstrûte en ook de gratis loterij “Win een kunstwerk” staat weer op het programma. Maar bovenal natuurlijk de open ateliers en expositieruimtes van de deelnemers”. Ook dit jaar kunnen gastexposanten van buiten de gemeente deelnemen mits zij exposeren op een locatie binnen de gemeente Littenseradiel. Het aanmeldingsformulier en de voorwaarden zijn te vinden op de website: www.friesekunstroute.nl . De inschrijftermijn sluit zondag 1 maart.

Willem en Jacqueline Feijten: Kunst op Het kleine Paradijs

Op zaterdag 17 en zondag 18 mei wordt de vijfde editie van de Keunstrûte Littenseradiel gehouden. In aanloop naar dit evenement laten we een aantal deelnemende kunstenaars aan het woord over hun werk. Deze Willem en Jacqueline feijten uit Easterein

“De locatie omringd door groen en water is uitermate geschikt voor bezinningstoeristen, m.a.w. de meer milieubewuste vakantiegangers die willen onthaasten, op zoek zijn naar natuur, rust en stilte. Echt iets voor een meerdaagse “Retraite”. De bijzondere overnachtingsmogelijkheden spreken vele gasten tot de verbeelding. Woorden als fantasierijk, sprookjesachtig, kunstzinnig en avontuurlijk worden veelal genoemd. Ook voor kinderen wordt de plek voor een bepaalde periode van het jaar ingeruimd voor o.a. weekendbegeleiding (PGB) of een bijzonder en avontuurlijk schoolreisje, waarbij kunstzinnige uitingen steeds weer terugkeren. Jacqueline geeft regelmatig individueel, intuïtief schrijven waarbij mensen inzichten kunnen krijgen die voorbij het rationele denken gaan, meer vanuit het creatieve brein. Dit heeft ons verder geholpen tot het creëren van een “lyts paradys”, geen starre onderneming maar een “beleving”, die continue meegroeit met onze ontwikkeling”

Jacqueline en Willem Feijten, al meer dan dertig jaar de creatieve en fantasierijke krachten achter Het kleine Paradijs stellen de bezoekers tijdens de Keunstrûte dan ook in de gelegenheid de kunstenaar in zichzelf te ontdekken. Hoe? Door met oud afgedankt materiaal iets toe te voegen aan een levensgrote draak of plantaardige kunstwerkjes te maken met bloemsierkunstenaar Dennis Lanzaat. Een kuier over het terrein is al een stap in een andere wereld, waarbij de boomhutten, het vlot, Het Heilige Huisje, De Schrijvershut, de yurt en de pipowagen de aandacht trekken. Daarnaast vertelt Willem verhalen op zijn vlot en zijn er de verhalenvertellers Frank Belt en Mary Hofman. De dichter Johannes Houtsma, de torenwachter van de Oldenhove, zal voordragen uit Friestalig eigen werk. Er is klassieke muziek door Robin Feijten en Lèva Varei, musici die je op een eigen manier meenemen in hun wereld. Op het terrein exposeren Andreas Turmel en Jelly en Geert Dantuma hun beeldhouwwerken en voor een korte pauze is de theetuin ook weer open.

Het kleine Paradijs, Meilahuzen 9, 8734 GA Easterein (via Reahus). Website: www.hetkleineparadijs.nl

Paul Smit: Kunst moet vooral leuk zijn

Op zaterdag 17 en zondag 18 mei wordt de vijfde editie van de Keunstrûte Littenseradiel gehouden. In aanloop naar dit evenement laten we een aantal deelnemende kunstenaars aan het woord over hun werk. Deze keer Paul Smit uit Wommels

“Als kind wilde ik al tekenen, uiteindelijk ben ik naar de Grafische School gegaan. Daar leerde ik omgaan met trekpen, airbrush en perspectief tekenen. Mijn droom was om ooit de Gerrit Rietveld Academie te volgen en tot mijn verbazing werd ik dankzij een dikke tekenmap vol met stillevens, zelfportretten en schetsen aangenomen. In 1989 studeerde ik af aan de Rietveld. In 1991 ontving ik meteen een startstipendium met schilderijen over het Amsterdamse nachtleven. Sindsdien heb ik vele malen in binnen- en buitenland geëxposeerd, onder meer met de kunstenaarsgroep Bank Of Reality. Hoogtepunt was het Stedelijk Museum in de Nieuwe Vleugel met de expositie 'Environment'. Na enkele exposities in Italië en Nederland besloten we in 1994 uit elkaar te gaan.

Na een moeilijk begin ben ik solo verder gegaan en heb daarna diverse subsidies en prijzen in de wacht gesleept (Publieksprijs Koninklijke Subsidie). De laatste jaren richt ik mij voornamelijk op opdrachten in de particuliere sector. Mijn werk is heel divers. Ik schilder het liefst in realistische, humoristische stijl en een grafische stijl gekenmerkt door vet fel kleurgebruik in grafische vorm en taal. Naast schilderwerk geef ik ook workshops en cursussen. De passie voor de kunst is weer helemaal opgelaaid mede door het succes op het Greidhoekfestival waar ik een succesvolle Bob Ross workshop gaf, dit jaar ga ik met Johannes Hibma samenwerken. Mijn werk is in de loop der jaren iets toegankelijker geworden, meer koeien en Friese landschapjes maar de humor blijft erin, kunst moet vooral LEUK zijn!”

Paul Smit, Ljurk 34, 8731 DJ Wommels. Website: www.paulsmit.net

Jan Laferte: Het uitzicht, een onuitputtelijke inspiratiebron

Op zaterdag 17 en zondag 18 mei wordt de vijfde editie van de Keunstrûte Littenseradiel gehouden. In aanloop naar dit evenement laten we een aantal deelnemende kunstenaars aan het woord over hun werk. Deze keer Jan laferte uit Winsum

“Mijn belangstelling voor keramiek is ontstaan tijdens mijn opleiding MO -A en handvaardigheid aan Academie Minerva te Groningen. Keramiek is een materie met oneindig veel mogelijkheden. De variatie in vormen en glazuurtechnieken biedt veel uitdaging. In het begin van mijn carrière heb ik gebruikskeramiek gemaakt. Later maakte ik vrije vormen van schalen en vazen. De gebruikte techniek hierbij was draaien en handvormen. Deze vormen dienden tevens als drager van landschappelijke voorstellingen. De inspiratie hiervoor haalde ik onder andere uit het uitzicht vanuit mijn huis. De laatste jaren maak ik kleine keramische kacheltjes, die buiten op tafel gestookt kunnen worden. Daarnaast heeft de raku-techniek mijn speciale aandacht gekregen. Deze, van oorsprong Japanse techniek, geeft zeer boeiende resultaten. Ik maak hierbij gebruik van een houtoven die buiten gestookt wordt. Het effect hierbij wordt bereikt doordat het geglazuurde werk bij een temperatuur van ongeveer 900 graden uit de oven wordt gehaald. Door de snelle afkoeling ontstaat veel craquelé in het glazuur. Dit wordt versterkt door het werk na enige tijd in een ton met zaagsel te zetten, waardoor de rook in de scherf trekt en zwart wordt. De resultaten zijn vaak verrassend. Het is hierbij zaak het toeval te sturen. Ik hoop veel belangstellenden in mijn atelier te mogen begroeten tijdens de Keunstrûte. Daarbuiten is ook iedereen van harte welkom, wel graag na een telefonische afspraak”.

Gratis Keunstrûte Loterij
Tijdens de keunstrûte kunnen bezoekers gratis meedoen met de verloting van een kunstwerk. Deze keer is een unieke vaas van Jan Laferte te winnen.

Jan Laferte, Greate Streek 16, 8831 XV Winsum. Email: jan@laferte.nl Website: www.laferte.nl

Lorette Dorreboom: Achter de dijk is het nooit gelijk

Op zaterdag 17 en zondag 18 mei wordt de vijfde editie van de Keunstrûte Littenseradiel gehouden. In aanloop naar dit evenement laten we een aantal deelnemende kunstenaars aan het woord over hun werk. Deze keer Lorette Dorreboom uit Wierum.

“Achter de dijk is het nooit gelijk” deze uitspraak hoorde ik van de buurvrouw toen ik in het voormalig schooltje in Wierum kwam wonen. Er klonk ontzag in door, ontzag voor de zee die zoveel hoger ligt dan het land. Sinds twee jaar fotografeer ik op deze plek, waar eb en vloed elkaar elke 6 uur afwisselen. Als je bij Wierum op de dijk staat zie je links Ameland liggen en rechts het eiland Schiermonnikoog. Daartussen breken de golven van de Noordzee op het rif. Steeds weer ben ik verrast en overweldigd door het uitzicht. Ik heb gefotografeerd in alle seizoenen, in stilte en storm, in dreigende grijsheid en in subtiele kleuren die nauwelijks te vatten zijn in beeld. De fototentoonstelling is een document van hetgeen je ziet als je de dijk oploopt en uitkijkt over de Waddenzee. De serie bestaat uit 24 foto’s, 60 x 80, waarvan gedurende de Keunstrûte een twintigtal te zien zal zijn in Meubelstoffeerderij AS, Gele Buorren 3 te Baard.

Documentaire fotografie
Lorette Dorreboom, begon als persfotograaf in Hilversum bij streekbladen, voor de omroepen, fotografeerde in het jazzcircuit en voor actiegroepen. Ze heeft 10 jaar voor milieuorganisatie Greenpeace gewerkt, als fotograaf op de Sirius en de Rainbow Warrior in de Pacific. Hier fotografeerde zij het regenwoud, de visserij met drijfnetten en de gevolgen van de nucleaire testen. Tegenwoordig werkt ze als beleidsmedewerker bij Hoor Friesland, belangenbehartiger van doven en slechthorenden en doet ze eigen projecten als documentair fotograaf.

Lorette Dorreboom, Pastoriestrjitte 2, 9141 VC Wierum. www.fotodorreboom.nl

Inschrijving voor Keunstrûte Littenseradiel 2014 gestart

Voor de vijfde maal zal in de gemeente Littenseradiel de Keunstrûte worden georganiseerd. Deze “Lustrum Editie” wordt gehouden op zaterdag 17 en zondag 18 mei. Het organisatieteam roept alle deelnemers van de afgelopen jaren op zich in te schrijven. Het belooft een feestelijke kunstroute te worden met een herhaling van succesvolle activiteiten als de verloting van een gratis kunstwerk onder de bezoekers en een centrale overzichtsexpositie in Winsum. Maar bovenal natuurlijk de open ateliers en expositieruimtes van de deelnemers. Dit jaar zullen er ook gastexposanten kunnen deelnemen van buiten de gemeente mits zij exposeren op een locatie binnen de gemeente Littenseradiel. Het inschrijvingsformulier en de voorwaarden zijn te vinden op de website: www.friesekunstroute.nl. De inschrijftermijn sluit zaterdag 1 maart.

Keunstrûte Littenseradiel 25 en 26 mei 2013

In de gemeente Littenseradiel wonen en werken veel kunstenaars. Om hun werk meer bekendheid te geven is er een weekend lang open atelier.

Keunstrûte Littenseradiel 2013 zal plaatsvinden in het weekend van zaterdag 25 en zondag 26 mei. Van 11:00 tot 17:00 uur stellen kunstenaars hun ateliers en werkplaatsen gratis open voor publiek, geven workshops of exposeren hun werk in kerken of dorpshuizen. Er doen meer dan 50 kunstenaars mee met zeer verschillend werk. Zo zijn er naast schilderijen en beelden ook foto's, glas, keramiek, viltkunst, naald- en meubelkunstwerken te bekijken. Men kan luisteren naar liederen, gedichten en koorzang. Van professionele kunstenaars tot enthousiaste talentvolle amateurs, een kleurrijk geheel! Een goed startpunt is de overzichtstentoonstelling "Keunst yn’e Stâl" (De Omrin 22a, 8831 ZD Winsum) met werk van deelnemende kunstenaars en tevens informatiepunt. Op zaterdagmiddag vindt in Easterlittens het Fries Kampioenschap Living Statues plaats en op zondagmiddag is er een gratis concert van Koar Fjouwerlûd in de Martinitjerke in Itens en een muzikaal intermezzo van Vrouwenkoor Blinder bij de expositie van Greet Leuven in de Mariakerk in Bears. Museum It Tsiispakhús met een expositie van architect Rein Hofstra is in het weekend tegen gereduceerd tarief toegankelijk. De Keunstrûte voert u door schilderachtige dorpen en buurtschappen in de uitgestrekte “greidhoeke” gemeente Littenseradiel. Onderweg is er voldoende gelegenheid voor een drankje, hapje en weidse vergezichten. Bezoekers kunnen dit jaar ook een Museumkaart winnen in de gratis loterij, hoe meer locaties men bezoekt hoe meer kans men maakt. Het is teveel om hier op te noemen maar op de website: www.friesekunstroute.nl kunt u alle informatie vinden over de deelnemende kunstenaars en de locaties, ook is daar de folder te downloaden. Deze overzichtelijke folder, met routekaartje, is tevens op diverse plaatsen binnen de gemeente en bij de VVV punten te verkrijgen of bij de deelnemende kunstenaars.

Deelnemers en organisatie keunstrûte in de startblokken

Wommels – Op een informatie avond in het gemeentehuis werden de deelnemers bijgepraat en werd het nieuwe promotiemateriaal, folders, posters en locatiepijlen verdeeld. Wethouder Klaas de Boer sprak zijn bewondering uit voor de organisatie en de omvang van het evenement. Meer dan 50 kunstenaars doen dit jaar mee. Keunstrûte Littenseradiel 2013 zal plaatsvinden in het weekend van zaterdag 25 en zondag 26 mei. Van 11:00 tot 17:00 uur stellen kunstenaars hun ateliers en werkplaatsen gratis open voor publiek, geven workshops of exposeren hun werk in kerken, dorpshuizen of museum. Er zal een grote variatie aan werk te zien zijn. Naast schilderijen en beelden ook foto's, glas, keramiek, viltkunst, naald- en meubelkunstwerken. Men kan luisteren naar liederen, gedichten en koorzang. Een goed startpunt is de overzichtstentoonstelling "Keunst yn’e Stâl" (De Omrin 22a, 8831 ZD Winsum) met werk van deelnemende kunstenaars en tevens informatiepunt. Bezoekers kunnen dit jaar een Museumkaart winnen in de gratis loterij, hoe meer locaties men bezoekt hoe meer kans men maakt. Het is teveel om hier op te noemen maar op de website: www.friesekunstroute.nl kunt u alle informatie vinden over de deelnemende kunstenaars en de locaties, ook is daar de folder te downloaden. Deze overzichtelijke folder, met routekaartje, is tevens op diverse plaatsen binnen de gemeente en bij de VVV punten te verkrijgen of bij de deelnemende kunstenaars.

Op nei Fûns, ien fan de lytse terpdoarpkes yn de Greidhoeke

Op sneon 25 en snein 26 maaie sil de Keunstrûte Littenseradiel wer hâlden wurde. Yn de oanrin nei dit evenemint litte wy in tal fan dielnimmende keunstners oan it wurd oer harren wurk. Diskear Hindrik van der Meer út Fûns

“Nei 40 jier Goaiïngea, wenje sûnt 1 july foarich jier Hindrik en Beitske van der Meer-Stavenga op Fûns, in kilometer bûten Jorwert. Net om harren op te sluten of ôf te sûnderjen yn dy “ôfgelegen oarde”, sa’t guon it wolris neame. Krekt oarsom, hja fine it in prachtich stee, en de Greidhoeke sprekt harren sa oan, dat hja dogge mei oan de kommende Keunstrûte. Op sneon 25 en snein 26 maaie hâlde hja dêr middeis iepen "atelier". Om twa, trije en fjouwer oere is dêr dan yn en om harren hûs fan alles te hearren en te sjen. Der kin harke wurde nei muzyk, poëzij en der binne brûnzen bylden fan fûgels te sjen. Der wurdt spile op de fleugel, op in unyk kabinetoargel út 1853 en op in trijetal draachbere kistharmoaniums. Op it “Wiedijk-pleintsje” flak foar harren hûs eksposearret byldhouwer Hans Jouta út Ferwert syn fûgels: under oaren sweltsjes, skriezen en ljippen. Hiel nijsgjirrich is it ek om de grutte kaart te besjen dêr’t boer Wouter Hylkema op oanjûn hat wêr’t en hoefolle skriezen en ljippen hjir ferline jier op syn lân nestele hawwe. En deun by it hûs fan de Van der Meers rinne dan de Fryske hynders fan frou Aaltsje de Boer”.

Klankdicht foar Fûns
It leit hjir wat as wie it troch de nije tiid fergetten.
It paad rint dea, it âlde terpke leit op’t fuottenein.
It kwelderlânskip hat net op de tekentafel lein.
De oersee slingert noch yn slinken en yn sleatten.

De tiden fan it jier belibbest yn har djipste wêzen.
Lûd bearend fljocht de stoarm de wolkens efternei.
It djippe tsjuster hellet stjerreloften tichterbij.
In wite mearkewrâld leit winters foar de glêzen.

By’t maitiid bloeie yn de griene see de greideblommen.
It koar fan ljurken, ljippen, skriezen set dan bliid útein,
En jûns ha rêst en stilte hjir in noflik ûnderkommen.

Dit wenstee komt temjitte oan djipwoartele ferletten.
’t Foldocht ús tige op dit âlde Fûnser fuottenein.
It is mei nije ynspiraasje ryk en rom bemetten.

(tekst: Hindrik en Beitske van der Meer-Stavenga)

Teresa Takes: Collages van krantenscheursels en acrylverf

Op zaterdag 25 en zondag 26 mei zal weer de Keunstrûte Littenseradiel worden gehouden. In aanloop naar dit evenement laten we een aantal deelnemende kunstenaars aan het woord over hun werk. Deze keer Teresa Takes uit Lytsewierrum.

“ Ik ben geboren op het voormalige eiland Wieringen en ik woon nu al weer 25 jaar in Friesland, in Lytsewierrum. Ik teken en schilder al zolang ik me kan herinneren. In 1988 begon ik een studie aan de kunstacademie Vredeman de Vries te Leeuwarden en in 1993 studeerde ik af aan de Academie Minerva in Groningen. Wat ik daar vooral heb geleerd is de kunst serieus te nemen en alle tijd te nemen die ik er in wil stoppen. Dit jaar wil ik tijdens de kunstroute vooral mijn collages laten zien. Gemengde technieken met acrylverf en collage. Fragmenten krantenscheursels, gekozen op kleur en tekening, verwerkt ik zodanig dat ze een geheel nieuwe betekenis krijgen, het schilderij / de collage verdiepen en je verrassen. Van dichtbij zie je de losse fragmenten krantenfoto’s maar als je afstand neemt zie dat deze ondergeschikt worden aan de voorstelling. Er zijn ook ruimtelijke objecten te zien die op dezelfde manier zijn bewerkt. De basis is dan verstevigd met kippengaas. Verder zijn er enkele acrylschilderijen ingewerkt met pastelkrijt. De onderwerpen zijn: model, portret, (vervreemd) landschap en bloemen. U bent van harte welkom, we stellen onze tuin ook open tijdens de kunstroute”.

Teresa Takes, Buorren 14, 8642 WG Lytsewierrum. Kunstzinnige vorming: kunstacademie Minerva. Soort werk: collages en schilderijen. www.lytsewierrum.nl / Theetuin De Pastorie

Leuven in Bears: Een synergie tussen kunstwerk en kerk

Beeldend kunstenaar Greet Leuven uit Waaksens exposeert schilderijen, offerschalen en objecten in de Mariakerk (Uniastate) in Bears. De expositie duurt van woensdag 3 april tot en met zondag 2 juni en heeft als titel “Sporen van de tijd”.

De Mariakerk uit de 13e eeuw en de historische omgeving vormen een mooie synergie met de thema’s die Greet in haar werk laat zien. Archeologie en de macht van religie, de footprint van de mens in de geschiedenis, het zijn geen luchtige onderwerpen die ze tracht uit te drukken. Ze gebruikt daarbij een kleurenpalet dat dicht bij de aarde blijft, okers en bruinen. Ze zet haar werken abstract op maar soms zijn er toch figuratieve of landschappelijke elementen in te ontdekken. Ze schildert voornamelijk met acryl of een gemengde techniek op doek, paneel of papier. Een aparte categorie is het ruimtelijke werk. Offerschalen van geprepareerd zeemleer, beschilderd of gecombineerd met mensenhaar en andere materialen. Of schalen van geprepareerd papier of poetskatoen. Een serie gevleugelde objecten van hout gecombineerd met natuurlijke vezels, die aan vogels of engelen doet denken, geeft uitdrukking aan de vluchtende zielen van slachtoffers van de macht. Greet Leuven woont en werkt nu 3 jaar in Waaksens. Daarvoor woonde zij in Hoofdorp, was bestuurslid van de Kunstenaars Organisatie Haarlemmermeer. Organiseerde in de stichting SCUH “Een Hongaarse Maand in de Haarlemmermeer”, een uitwisseling met Hongaarse beeldend kunstenaars, muziek, film en dans. Hiermee werd de Cultuurprijs Haarlemmermeer in de wacht gesleept evenals de Hongaarse onderscheiding Pro Cultura Hungarica. De kerk is toegankelijk van woensdag tot en met vrijdag 13:00 – 17:00 uur en zaterdag en zondag 10:00 – 17:00 uur. Entree volwassen 3,00 euro, kinderen 1,00 euro. De expositie is gedurende de Keunstrûte Littenseradiel op zaterdag 25 en zondag 26 mei gratis te bezoeken.

Op internet www.leuven.exto.nl en www.uniastatebears.nl en www.friesekunstroute.nl

Truus Huijbregts: In de ban van het magische viltproces

Op zaterdag 25 en zondag 26 mei zal weer de Keunstrûte Littenseradiel plaatsvinden. In aanloop naar dit evenement laten we een aantal deelnemende kunstenaars aan het woord over hun werk. Als tweede Truus Huijbregts uit Baard.

Mijn werk valt onder een kunstdiscipline die u misschien nog niet kent: ik werk met wol. Ik vervilt wol en daarmee maak ik kunst- en ambachtelijk werk. Het vilten heeft de laatste jaren in Nederland een hoge vlucht genomen en het stoffige imago dat het vroeger had is door de opkomst van nieuwe technieken en manieren van verwerken geheel verdwenen. Ik ben begonnen met vilten door de jaarlijkse berg vachten van mijn eigen schapen. En…ik was direct in de ban van het magische viltproces. Ik heb les gehad van diverse viltkunstenaars. Door verschillende viltprocessen te leren en uit te proberen heb ik mijn eigen (eigenwijze) viltmanieren gevonden. Mijn inspiratie vind ik om mij heen, in de schoonheid van het weidse Fryslân, in de wolletjes van bijzondere schapenrassen, in natuurlijke structuren. Tevens laat ik mij inspireren door het werk van Heidi Greb, Andrea Graham, Inge Bauer en vele anderen. Ik geef viltcursussen aan kleine groepen. Daarnaast nodig ik regelmatig gastdocenten uit om masterclasses te geven in mijn inspirerende atelier. Tijdens de Keunstrûte wil ik u graag kennis laten maken met vilt. U kunt beide dagen het ontstaan van een viltkunstwerk meemaken: “de kunstenaar is aan het werk”. Uw vragen beantwoord ik graag. En natuurlijk kunt u mijn viltwerken bewonderen. Ik hoop u in het kerkje van Leons te ontmoeten op 25 of 26 mei a.s.

Truus Huijbregts, Tongerwei 4, Baard. Kunstzinnige vorming: autodidact. Soort werk: Viltkunst en ambachtelijk viltwerk. www.filtviltwerk.nl

Cees Kaspersma: Fotograferen is meer dan een plaatje maken

Op zaterdag 25 en zondag 26 mei zal weer de Keunstrûte Littenseradiel plaatsvinden. In aanloop naar dit evenement laten we een aantal deelnemende kunstenaars aan het woord over hun werk. Deze keer Cees Kaspersma uit Winsum.

“Portretfotografie en portretschilderen zijn mijn passie. Na mijn studie aan de kunstacademie Vredeman de Vries te Leeuwarden en de fotovakschool te Apeldoorn ben ik me gaan specialiseren in het afbeelden van mensen. Dat is niet het maken van pasfoto’s. Nee, het is een onuitputtelijke bron van inspiratie om steeds weer een creatieve en originele afbeelding te maken. Ieder mens is uniek en als fotograaf en schilder ben je verplicht dat uit te beelden. Soms is dat een worsteling, soms is het een genot. Altijd geeft het voldoening, want mensen verbazen zich vaak om mijn interpretaties. Ook in mijn workshops en cursussen leg ik de nadruk op het kijken, het observeren. Hoe zet je iemand neer? Welke belichting? Welke achtergrond? Welke accessoires? Alles is van belang. Maar die zoektocht, dat maakt het allemaal tot een ultieme uitdaging. Mijn voorbeelden, Corbijn, Newton, Rembrandt en Freud, zijn allemaal meesters in de psychologie van het portret. Daar streef ik naar. De reden dat ik meedoe aan de keunstr&ucicrc;te is om mensen te laten zien dat fotograferen meer is dan alleen een plaatje. Het moet een belevenis zijn!”

Cees Kaspersma, Skyldumerreed 1,8831 KR Winsum. Soort werk: Foto’s, portretten en schilderijen .Workshop: Grondbeginselen portretfotografie in de fotostudio. www.fotoceeskaspersma.nl

Monique Verbruggen: Glaskunst met een breekbaar palet

Op zaterdag 25 en zondag 26 mei zal weer de Keunstrûte Littenseradiel plaatsvinden. In aanloop naar dit evenement laten we een aantal deelnemende kunstenaars aan het woord over hun werk. Deze keer Monique Verbruggen uit Kûbaard.

“Ik hou van glas en ben gepassioneerd in het maken van monumentale beglazingen. Dat doe ik nu al ruim 20 jaar in mijn prachtige glasatelier in Kûbaard. Glastechnieken die ik hanteer zijn glas in lood, brandschilderen, zandstralen en fusen. Ik vind het leuk om in opdracht te werken en me aan te passen aan de wensen van de klant of aan de eisen van de omgeving, maar geef daar graag weer net mijn eigen draai aan. Van jongs af aan was ik al geïntrigeerd door de werking van spiegels. Aan de kaptafel van mijn moeder met de beweegbare spiegels, heb ik gemijmerd hoe het toch kan dat de spiegelingen tot in het eindeloze leken door te gaan. Mijn broer en ik experimenteerden met het plakken van spiegels in een sigaren doosje. Daarmee vingen we overdag het licht in de hoop dat het eindeloos terugkaatsende licht, ’s nachts in het donker weer zou ontsnappen. Nu gebruik ik de spiegels in combinatie met gekleurd glas en in foto’s, om verrassende caleidoscopische effecten te creëren. Doordat ik, gelukkig, veel glas opdrachten heb, ontbreekt meestal de tijd om vrij werk te maken. Mijn hoofd zit vol ideeën, maar de handen gaan zo veel langzamer. Soms ben ik stiekem wel een beetje jaloers op de cursisten, die wel tijd maken om met glas te spelen en met mooie dingen naar huis gaan. Het geven van workshops is vaak voor mij een bron van inspiratie en daarnaast is het fijn om met mensen te werken. Tijdens het keunstrûte weekend vertel ik u graag over mijn werk.”

Monique Verbruggen, Joarumerleane 4a, 8732 EC Kûbaard. Kunstzinnige vorming: autodidact. Soort werk: Glaskunst. www.moglas.nl
Copyright 2017 Friesekunstroute | Realisatie: WMMEDiA.nl